Termomodernizacja na finiszu

Gmina Urszulin zakończyła I etap poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w ramach którego wykonano prace związane z termomodernizacją:  Zespołu Szkół w Urszulinie i budynku użyteczności publicznej przy ul. Lubelskiej 31.

Realizacja  inwestycji  przyczyniła  się  do  zmniejszenia  zanieczyszczenia  powietrza  poprzez zwiększenie  efektywności energetycznej i ograniczenie emisji  szkodliwych  gazów  i  pyłów. Zmniejszono również  zapotrzebowanie  na surowce  energetyczne,  a  co  za  tym  idzie  obniżono  koszty  utrzymania  obiektów oraz poprawiono warunki pracy oraz prowadzenia zajęć szkolnych, przedszkolnych i bibliotecznych w obiektach będących przedmiotem projektu.

W obiektach zrealizowano:

  • wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej),
  • ocieplenie przegród budynków,
  • modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o.),
  • wymiana oszkleń,
  • instalacja kotłów na biomasę (w budynku użyteczności publicznej przy ul. Lubelskiej 31),
  • częściowa wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin inwestycją termomodernizacji Zespołu Szkół w Urszulinie i budynku użyteczności publicznej przy ul. Lubelskiej 31 rozpoczeliśmy proces poprawy stanu i efektywności energetycznej budynków publicznych. W 2016 r. złożyliśmy projekty na kolejne obiekty: szkół w Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej oraz na obiekty wszystkich świetlic.

Należy podkreślić, że w/w inwestycja została wykonana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Urszulin”, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Źródła finansowania:      

Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor