Projekt przedszkoli w Gm. Urszulin

Informujemy, iż pomiędzy Gminą Urszulin a Zarządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury przedszkoli w Gminie Urszulin” w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu odbywać się w trzech lokalizacjach, natomiast zakres prac obejmować będzie:

  1. Remont budynku przedszkola w Urszulinie wraz z budową placu zabaw instalacją monitoringu instalacją ostrzegającą przed zagrożeniami instalacją oświetlenia LED fotowoltaiczną oraz solarną.
  2. Przebudowę budynku szkoły w Woli Wereszczyńskiej na potrzeby przedszkola.
  3. Przebudowę budynku szkoły w Wytycznie na potrzeby przedszkola.

Spodziewamy się, że po realizacji projekt przyniesie wymierne korzyści zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Pozwoli dużo większej niż dotychczas grupie dzieci skorzystać z edukacji przedszkolnej, tak bardzo ważnej dla wszechstronnego, wczesnego rozwoju dziecka i znacząco podniesie jakość tej edukacji.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor