Pożegnanie śp. Sylwestra Burka

 

W sobotę 9 stycznia 2021 r. pożegnaliśmy śp. Sylwestra Burka, Sołtysa sołectwa Przymiarki.

Pożegnać po raz ostatni na tej ziemi człowieka to sprawa niełatwa, a jeszcze trudniejsza gdy żegnamy osobę nam wszystkim bliską, śp. Sylwka, naszego Sołtysa.

W pamięci pracowników Urzędu Gminy Urszulin, Radnych Rady Gminy Urszulin, Sołtysów, śp. Sylwester Burek zapisał się jako osoba o niezwykle pozytywnej osobowości, zawsze pomocny,  niezwykle pogodny i otwarty, uśmiechnięty, pracowity.

Pomimo wielu spraw w 2015 r. podjął się również wyzwania pomocy i służby innym jako sołtys wsi Przymiarki. Przez ten czas był zawsze zaangażowany w sprawy wsi, otwarty na  sprawy ludzi i ich problemy, zawsze blisko ludzkich spraw. Mieszkańcy wsi Przymiarki ponownie powierzyli mu tą funkcję w 2019 r. Zawsze niezwykle zaangażowany, służył pomocą i był gotów do działania, pozytywnie nastawiony do wszelkich działań społecznych kierowanych w stronę swojego sołectwa oraz mieszkańców Gminy Urszulin. Bardzo poważnie traktował służbę sołtysa, wielokrotnie pomagał rozwiązać trudne problemy, służył dobrym słowem i poradą, nigdy nie odmówił pomocy.

Pozostawił po sobie piękny dorobek jako człowiek i społecznik.

Rodzinie i bliskim śp. Sylwestra Burka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

                                         Tomasz Antoniuk                                                         Piotr Kamela
                                       Wójt Gminy Urszulin                                Przewodniczący Rady Gminy Urszulin
                    wraz z pracownikami Urzędu Gminy Urszulin             wraz z Radnymi Rady Gminy Urszulin
                                                                                                                      i Sołtysami Wsi

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor