Kategoria: Aktualności

SZCZEPIONKOBUS PRZYJEDZIE DO GMINY URSZULIN

Ankieta na temat warunków życia w naszej gminie

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie https://omikronbadania.pl/questo/q.php?a=d0e5f28f&b=335612356e95&c=914ef27e

Oddaj krew. Uratuj życie.

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przedstawiamy Państwu materiały promocyjno-edukacyjne o idei Honorowego Krwiodawstwa a także harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie województwa lubelskiego 2022 roku.

W Urszulinie, niestety, ambulans z RCKiK nie pojawi się w bieżącym roku.

Informacja

Ruszamy z kolejną budową tym razem w miejscowości Wytyczno (Kochanowskie).

Z początkiem grudnia 2021 roku podpisaliśmy umowę na długo wyczekiwaną budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wytyczno (Kochanowskie). Wykonawcą została firma „Investmil”. Zakres umowy obejmuje wykonanie wodociągu, kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z 4 sieciowymi pompowniami ścieków oraz odtworzenie konstrukcji dróg. Prace faktyczne w terenie zostały rozpoczęte w grudniu 2021 r. a ich koniec przewidziany jest na jesień 2022 r. Budowa wodociągu i kanalizacji to jedna z kluczowych inwestycji Gminy Urszulin przewidzianych na 2022 r.

Za wybudowaniem sieci płynie dużo korzyści. Zwiększa się wartość i standard nieruchomości. Powstają dogodne warunki dla rozwoju budownictwa
a co z tym idzie wzrasta atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna gminy. Kanalizacja to podniesienie walorów ekologicznych regionu dzięki poprawie jakości środowiska naturalnego a w efekcie polepszenie standardu życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Projekt „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wytyczno” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 6 – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Środki jakie udało się nam pozyskać to kwota około 3 milionów złotych.

Tomasz Antoniuk-Wójt Gminy Urszulin: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej to bardzo ważna inwestycja i co najważniejsze kolejny etap przedsięwzięcia wodno- kanalizacyjnego prowadzonego w naszej gminie. W tym roku chcemy rozpocząć opracowywanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Wytyczno oraz dokumentacji przebudowy oczyszczalni ścieków. Pragnę zaznaczyć, że bez wsparcia z Funduszy Europejskich ta inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

 

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 15 listopada 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów w punkcie podawczym.

Obsługa interesantów zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin w sali konferencyjnej (wejście główne).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka

e-mail:  sekretariat@urszulin.eu

Fax: 82 571 30 01

Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat