Kategoria: Aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Urszulinie. Spotkanie będzie miało charakter prezentacyjno-warsztatowy. W pierwszej części zostaną przedstawione wyniki diagnozy oraz propozycje celów i wspólnych obszarów dla przedsięwzięć strategicznych. Druga część będzie miała charakter warsztatów strategicznych, uwzględniających dyskusję nad zgłaszanymi pomysłami i uwagami.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

16 listopada 2023 roku, w trzeci czwartek listopada obchodzić będziemy

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.

Idea obchodzonego w Polsce i na świecie Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na różne aspekty palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, a przede wszystkim na skutki zdrowotne, które spowodowane są paleniem papierosów, a w ostatnich latach również e-papierosów. Światowa Organizacja Zdrowia w swoim raporcie „WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021” dotyczącym e-papierosów informuje, że są one bez wątpienia szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia zarówno dla osób palących jak i niepalących. Wciąż trwają badania nad bezpieczeństwem e-papierosów, a wiele z nich skupia się na ich wpływie na zdrowie młodzieży i dorosłych.

Uzależnienie od nikotyny jest chorobą, dlatego rzucanie palenia nie zawsze przebiega łatwo. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, by zwalczyć uzależnienie. Oferuje ją Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym działająca przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie pod telefonami 801 108 108 oraz 22 211 80 15. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 21:00 oraz w soboty w godzinach 9:00–15.00.

Można też skorzystać z aplikacji, która pomaga w rzucaniu palenia. Opracowana została przez specjalistów Narodowego Instytutu Onkologii im Mari Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja analizuje dane dotyczące Twojego palenia i otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb. Aplikacja jest dostępna:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.emedway.jakrzucicpalenie

https://apps.apple.com/pl/app/jak-rzuci%C4%87-palenie/id1512944488?l=pl

Jakie są korzyści zdrowotne z rzucenia palenia. Organizm zaczyna się regenerować już od chwili rzucenia palenia. Korzyści są natychmiastowe i długoterminowe:

 • po 24 godzinach – zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca
 • po 20 minutach – spada tętno
 • w ciągu 12 godzin – wraca do normy poziom tlenku węgla we krwi
 • w ciągu 2–12 tygodni – poprawia się krążenie i czynność płuc
 • do 3 miesięcy – poprawia się kondycja fizyczna
 • w ciągu 1–9 miesięcy – ustępują kaszel i duszność
 • po roku – o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca
 • po 5 latach – zmniejsza się ryzyko wystąpienia udaru mózgu oraz zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku i krtani oraz płuc
 • w ciągu 10 lat – śmiertelność z powodu raka płuc jest o około połowę mniejsza niż wśród palaczy
 • w ciągu 5–15 lat – ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu porównywalnego     do osób niepalących
 • po 15 latach – ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy niepalącej
 • w ciągu 15 lat – ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie jak u niepalących.

Rzuć palenie w Światowym Dniu Rzucania Palenia Tytoniu!

Informacja podsumowująca przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców, interesariuszy rewitalizacji, przedsiębiorców,, przedstawicielami organizacji społecznych oraz pracowników podmiotów finansów publicznych.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Urszulin.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się 20 października 2023 roku o godzinie 16:00 w budynku  Biblioteki  Publicznej w Urszulinie (Ul. Lubelska 31).

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna omawiająca po krótce treść dokumentu „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin” oraz treść uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin. Omówiono wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  Następnie mieszkańcy zostali poinformowani o dalszym przebiegu prac nad dokumentem oraz zapoznano ich z najbliższymi planowanymi formami partycypacji społecznej. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, z czego z dużym zaangażowaniem skorzystali. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Urszulinie przy wsparciu przedstawicieli firmy zewnętrznej odpowiadali na wszelkie pytania.

W czasie spotkania zapewniono również możliwość swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgłaszania uwag i przedstawienia opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.   

W trakcie spotkania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

 

14 października Dzień Edukacji Narodowej

GDZIE GŁOSUJEMY ?

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

w budynku Szkoły Podstawowej w Wytycznie,

Wytyczno 143, 22-234 Urszulin.

Głosują mieszkańcy miejscowości:

WYTYCZNO, WÓLKA WYTYCKA.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

w budynku Zespołu Szkół w Urszulinie (SP),

Szkolna 23, 22-234 Urszulin.

Głosują mieszkańcy miejscowości:

URSZULIN (wszystkie ulice)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

w budynku świetlicy wiejskiej w Wereszczynie,

Wereszczyn 40, 22-234 Urszulin.

Głosują mieszkańcy miejscowości:

BORYSIK, PRZYMIARKI, SĘKÓW,

WERESZCZYN, WIELKOPOLE, ZASTAWIE,

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Wereszczyńskiej,

Wola Wereszczyńska 2A, 22-234 Urszulin.

Głosują mieszkańcy miejscowości:

BABSK, JAMNIKI, ŁOMNICA,

WOLA WERESZCZYŃSKA, ZAWADÓWKA,

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5

w Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie,

Lubelska 31, 22-234 Urszulin.

Głosują mieszkańcy miejscowości:

MICHAŁÓW (w tym WIĄZOWIEC),

ANDRZEJÓW, ANDRZEJÓW-OSADA,WINCENCIN,

DĘBOWIEC, KOZUBATA, SUMIN, ZABRODZIE,

GRABNIAK, NOWE ZAŁUCZE, STARE ZAŁUCZE.