Kategoria: Aktualności

Oferta szkolnego schroniska młodzieżowego

Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Urszulin

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą potrzeb kulturalnych w gminie Urszulin, zrealizowanej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”, przeprowadzonej w ramach projektu “Poleska natura to nasza kultura” Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Urszulin

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła  i spalania paliw, spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do Internetu deklarację może złożyć osobiście w urzędzie albo przesłać na adres korespondencyjny urzędu.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji właściciel będzie miał 14 dni.

Formularze do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Zawiadomienie dla mieszkańców

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zebranie wiejskie dla uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Przymiarki odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 1600 na posesji – Przymiarki 4.

O ile w powyższym terminie nie będzie obecnych co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa (pełnoletnich mieszkańców sołectwa) zebranie wyborcze zostanie przeprowadzone  w II terminie tj. w tym samym dniu co najmniej 15 minut później, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

    

Proszę o obecność.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Urszulin

                                                                                                     /-/ Tomasz Antoniuk

Zawiadomienie dla mieszkańców

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zebranie wiejskie dla  wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Sumin odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 1000  w świetlicy OSP w Urszulinie.

 O ile w powyższym terminie nie będzie obecnych co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa (pełnoletnich mieszkańców sołectwa) zebranie wyborcze zostanie przeprowadzone  w II terminie tj. w tym samym dniu co najmniej 15 minut później, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Proszę o obecność.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Urszulin

                                                                                                                      /-/ Tomasz Antoniuk

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor