Dokumenty do pobrania – Referat finansowy

Obowiązujące deklaracje

 1. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)
 2. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 3. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 4. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 5. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 6. ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7. ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 8. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 9. DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 10. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 11. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 12. IR-1 Informacja o gruntach
 13. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 14. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 15. ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników
 16. DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 17. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 18. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 19. IL-1 Informacja o lasach
 20. ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 21. ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 22. ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

Deklaracje obowiązujące w latach poprzednich

 1. DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości
 2. IN-1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 3. ZN-1/A – dane o nieruchomościach
 4. ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
 5. DR-1 – deklaracja na podatek rolny
 6. IR-1 – informacja w sprawie podatku rolnego
 7. ZR-1/A – dane o nieruchomościach rolnych
 8. ZR-1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
 9. DL-1 – deklaracja na podatek leśny
 10. IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego
 11. ZL-1/A – dane o nieruchomościach leśnych
 12. ZL-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym