Rada Gminy VIII Kadencji

 1. Kamela Piotr – Przewodniczący Rady
 2. Jung Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Waldemar Czajkowski
 4. Anna Gierlińska
 5. Monika Gnyp
 6. Wojciech Gorajski
 7. Kamila Grzywaczewska
 8. Jan Hodun
 9. Mieczysław Łapiński
 10. Iwona Łoś
 11. Anna Szymańska
 12. Wiesław Szynkora
 13. Mariola Szysz
 14. Iwona Tchórz
 15. Dariusz Warchał

LVII sesja Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że LVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu  09 listopada 2023r. (czwartek) o godz. 1100 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31. Porządek sesji: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Podjęcie uchwały w […]

Posted in Sesje Rady Gminy | Możliwość komentowania LVII sesja Rady Gminy Urszulin została wyłączona

LVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 1100 w świetlicy w Starym Załuczu 15  Porządek sesji: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy. […]

Posted in Sesje Rady Gminy | Możliwość komentowania LVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji została wyłączona

LV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LV Sesję Rady […]

Posted in Sesje Rady Gminy | Możliwość komentowania LV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII została wyłączona

LIV Sesja Rady Gminy Urszulin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) – na wniosek Wójta, zwołuję LIV Sesję Rady […]

Posted in Sesje Rady Gminy | Możliwość komentowania LIV Sesja Rady Gminy Urszulin została wyłączona

LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13:00

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 1300 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.   Porządek sesji: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok. Debata nad raportem […]

Posted in Ogłoszenia, Ogłoszenia i komunikaty, Sesje Rady Gminy | Możliwość komentowania LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 została wyłączona