Jednostki organizacyjne

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Lubelska 32, 22 – 234 Urszulin

tel. 82 5713045

e-mail: gbpurszulin@op.pl

godziny pracy:           poniedziałek: 800 – 1600

wtorek: 800 – 1600

środa: 800 – 1800

czwartek: 800 – 1600

piątek: 800 – 1600

sobota: 900 – 1500

 

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Filia w Wytycznie

Wytyczno 143, 22 – 234 Urszulin

tel. 82 5713651

e-mail: gbpwytyczno2@op.pl

godziny pracy:

wtorek: 1000 – 1400

środa: 1000 – 1500

czwartek: 1000 – 1500

piątek: 1000 – 1600

 

 

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

Lubelska 43, 22 – 234 Urszulin

tel. 82 5713044

e-mail: gops-urszulin@wp.pl

godziny pracy:           poniedziałek – piątek: 730 – 1530

 

  1. Zespół Szkół w Urszulinie

Szkolna 23, 22 – 234 Urszulin

tel: 82 5713010, fax: 82 5713010

e-mail: zsurszulin@op.pl

 

  1. Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej

Wola Wereszczyńska 2, 22 – 234 Urszulin

Tel. 82 5712191

e-mail: szkolawola3@wp.pl