Kontakt

Urząd Gminy Urszulin

ul. Kwiatowa 35

22-234 Urszulin

mail: sekretariat@urszulin.eu

Fax: (82) 571-30-01

 

 

Referat Organizacyjny

Sekretariat (82) 571-30-24
Wójt (82) 592-00-10
Sekretarz Gminy
Rada Gminy, archiwum, kadry, BHP
(82) 592-00-02
Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność gospodarcza, pomoc obywatelom Ukrainy (82) 592-00-03
Informatyk (82) 592-00-03
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste (82) 592-00-04
Szkolnictwo, problemy alkoholowe, kultura, ochrona zabytków, sport (82) 571-30-24

 

Referat Gospodarki i Inwestycji

 

Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji

Inwestycje, wycinka drzew, czyste powietrze, bezdomne zwierzęta, OSP

(82) 571-32-16
Ochrona środowiska, gospodarka wodna, rolnictwo, zamówienia publiczne, inwestycje, promocja gminy (82) 592-00-17
Ewidencja gruntów, punkty adresowe, opłata adiacencka, drogi, oświetlenie ulic, m.p.z.p., warunki zabudowy, scalanie i podział gruntów, OZE (82) 592-00-09
Projekty UE, inwestycje (82) 592-00-15
Dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła, zakup węgla po preferencyjnych cenach (82) 592-00-16

 

Referat Finansowy

 

Skarbnik gminy (82) 592-00-01
Księgowość (82) 592-00-07
Podatki (82) 592-00-05
Księgowość, kasa (82) 592-00-08
Gospodarowanie odpadami komunalnymi (82) 592-00-16