Kontakt

Urząd Gminy Urszulin

ul. Kwiatowa 35

22-234 Urszulin

mail: sekretariat@urszulin.eu

Fax: (82) 571-30-01

Referat organizacyjny

Sekretariat (82) 571-30-24
Wójt (82) 592-00-10
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Rada Gminy
(82) 592-00-02
Obrona cywilna, Działalność gospodarcza, Pomoc materialna uczniów (82) 592-00-03
Informatyk (82) 592-00-03
Urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności (82) 592-00-04
Szkolnictwo, problemy alkoholowe (82) 592-00-08

Referat ds. gospodarki i inwestycji

Działalność gospodarcza (82) 571-32-16
Ochrona środowiska (82) 571-32-16
Promocja gminy (82) 571-32-16
Ewidencja gruntów, punkty adresowe (82) 592-00-09
Inwestycje, przetargi (82) 592-00-09

Referat Finansowy

Skarbnik gminy (82) 592-00-01
Księgowość (82) 592-00-07
Podatki (82) 592-00-05
Gospodarka odpadami (82) 571-30-24
Kasa (82) 592-00-08
EnglishGermanPolishUkrainian