Kategoria: internet

WYDŁUŻENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Urszulin o zapotrzebowanie na podłączenie nieruchomości do sieci światłowodowej nabór wniosków o przyłącze został wydłużony do dnia 24.05.2024 r. (piątek).

Wnioski dostarczone po wydłużonym terminie (po 24.05.2024 r.) będą nie uwzględniane..

Zgłoś zapotrzebowanie na podłączenie nieruchomości do sieci światłowodowej

 

Osoby chętne (które nie zostały ujęte w projekcie) o podłączenie nieruchomości do sieci światłowodowej w ramach realizowanego projektu „Budowa sieci NGA na terenie powiatu parczewskiego i włodawskiego” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, są proszone o jak najszybsze wypełnienie poniższego wniosku i złożenie go w Urzędzie Gminy Urszulin.

 

WNIOSEK – ZAPOTRZEBOWANIE NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

 

 

Jednostką wspierającą plan rozwojowy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (01-044) przy ul. Spokojnej 13a.

Poprawa dostępu do szybkiego internetu

Informujemy, że na terenie Gminy Urszulin firma LUBNET sp. z o.o. będzie wykonywała prace projektowe i budowlane w ramach realizacji programu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu, działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Budowa sieci NGA na terenie powiatu parczewskiego i włodawskiego w technologii PON dla obszaru konkursowego 5.06.13.19” na obszarze obejmującym powiat parczewski i włodawski. Celem niniejszego programu jest propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji wpływających na poprawę jakości życia i rozwój społeczno-gospodarczy.

Zagadnienia związane z realizacją infrastruktury telekomunikacyjnej są nam szczególnie bliskie, w których brak jest infrastruktury telekomunikacyjnej, co w rezultacie wpływa na ograniczenie codziennego funkcjonowania ich mieszkańców. Problem ten dotyka wielu obszarów wiejskich – w tym położonych na terenie powiatu parczewskiego.

W ramach realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do szybkiego internetu na terenie Gminy Urszulin dla mieszkańców w miejscowościach:

 1. Andrzejów
 2. Babsk
 3. Borysik
 4. Dębowiec
 5. Grabniak
 6. Jamniki
 7. Kozubata
 8. Łomnica
 9. Michałów
 10. Nowe Załucze
 11. Przymiarki
 12. Sęków
 13. Stare Załucze
 14. Sumin
 15. Urszulin
 16. Wereszczyn
 17. Wielkopole
 18. Wincencin
 19. Wola Wereszczyńska
 20. Wólka Wytycka
 21. Wytyczno
 22. Zabrodzie
 23. Zastawie
 24. Zawadówka

Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu parczewskiego jesteśmy mocno zaangażowani w przygotowania do realizacji programu wymienionego na wstępie. Projektanci zbierają zgody na terenie Gminy Urszulin dla celów inwestycyjnych.

Z uwagi na powyższe jako przedsiębiorca telekomunikacyjny zwracamy się z prośbą o wsparcie budowy sieci telekomunikacyjnej na terenach wiejskich i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Oczekujemy, że zostanie umieszczona stosowna informacja dla mieszkańców na stronie internetowej UG Urszulin oraz tablicy ogłoszeń.

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL, dzięki któremu każdy może:

 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.
 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jaki operator ma możliwość świadczyć usługę telekomunikacyjną;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

Raz w miesiącu system jest aktualizowany o dane w zakresie planowanych inwestycji. 

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do poniższych informacji:

– zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy tworzone są przez mieszkańców zainteresowanych dostępem do szybkiego internetu pod swoim adresem zamieszkania.

– raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

– o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Liczymy na szeroko pojętą współpracę z Urzędem Gminy Urszulin oraz społecznością lokalną, która będzie przychylna naszej inicjatywie i może przyczynić się do ograniczenia wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: biuro@lubnet.com.pl

INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

 • Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
 • Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
 • Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
 • Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

INTERNET.GOV.PL jest narzędziem przeznaczonym również dla samorządów.

Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do:

– zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy mogą być zarówno drukowane, ale wtedy należy w systemie wprowadzić ręcznie dane uzyskane od mieszkańców, lub w postaci elektronicznej – wtedy wypełnione można załadować jako jeden plik do systemu. Dzięki temu są samorządy są w stanie gromadzić głosy wsparcia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Działania te pozwolą bardziej efektywnie zachęcać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie Państwa jednostek.

– raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.