Kategoria: Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze”  to  rządowy  kompleksowy program z bezzwrotnym dofinansowaniem na wymianę źródeł ciepła. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 203
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 103
 3. Kwota wypłaconych dotacji 3 728 710,80 zł

 

Dodatkowe informacje  na stronie: https://www.wfos.lublin.pl/dane-liczbowe-dot-wdrazania-na-terenie-gminy.html

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  2 651 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 090 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
  1 526 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029, jednak podpisywanie umów potrwa do 31.12.2027 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.

W Gminie Urszulin  uruchomiono punkt informacyjno – konsultacyjny  tego programu. Można przyjść w godzinach od 9.00 do 13.00, od poniedziałku do piątku i uzyskać odpowiedzi na pytania jak również pod numerem telefonu ( 82 ) 571 30 24

 Zachęcamy do wizyty.

W ramach prowadzonego punktu  udzielone zostaną informacje  dotyczące warunków i zasad udziału w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz pomoc w wypełnieniu  i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

Warunkiem podstawowym uzyskania dofinansowania jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
• zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
• docieplenie przegród budynku
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

 

https://czystepowietrze.gov.pl/