Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat!

INFORMACJA

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urszulinie informuje, iż  w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz w celu jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny jednominutowy ciągły sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe.

Prosimy nie podejmować żadnych nadzwyczajnych działań.

Podstawa prawna niniejszego ogłoszenia: § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Zakładamy panele solarne, fotowoltaiczne i piece na biomasę

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Urszulin zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem paneli solarnych, fotowoltaicznych lub pieca na biomasę do składania ankiet wraz z deklaracją udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Urszulin w pok. Nr 19 w terminie do 9 sierpnia2019r. czytaj

Nowe formularze na podatki lokalne

Urząd Gminy Urszulin informuje, że Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wzory deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Urszulin.

Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych rozporządzeń Ministra Finansów:
– w zakresie podatku od nieruchomości – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D2019110…
– w zakresie podatku rolnego – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105…
– w zakresie podatku leśnego – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D2019112….

Szacowanie skutków suszy

W nawiązaniu do informacji Wojewody Lubelskiego o formach pomocy Państwa w zakresie wystąpienia i skutkach suszy rolnicy zainteresowani pomocą powinni złożyć do Urzędu Gminy wniosek. Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego dokona oszacowania strat. czytaj

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor