Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła  i spalania paliw, spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do Internetu deklarację może złożyć osobiście w urzędzie albo przesłać na adres korespondencyjny urzędu.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji właściciel będzie miał 14 dni.

Formularze do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW

Ogłoszenie!

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. Koszt jaki ponoszą rodzice to 470,00 zł za turnus + transport 180,00 zł.  Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., czytaj

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor