Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Ankieta na temat warunków życia w naszej gminie

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie https://omikronbadania.pl/questo/q.php?a=d0e5f28f&b=335612356e95&c=914ef27e

Informacja

PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – INFORMACJA!

Zgodnie z otrzymanymi wymaganiami Ministerstwa do wniosku dot. Grantu PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, złożonego przez Gminę Urszulin: „złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR”.
KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW !
1. Potwierdzenie zamieszkania dziecka na terenie gminy PPGR (Gmina Urszulin) i uczęszczania do szkoły:
– ważna legitymacja szkolna dziecka (w przypadku braku legitymacji należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o byciu uczniem uwzględniając na zaświadczeniu takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa) czytaj

Badanie kontrolne po NSP 2021

Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Informacja

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

 

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 15 listopada 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów w punkcie podawczym.

Obsługa interesantów zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin w sali konferencyjnej (wejście główne).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka

e-mail:  sekretariat@urszulin.eu

Fax: 82 571 30 01

Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat