Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Informacja – przegląd kolektorów słonecznych

Informujemy, że w przyszłym tygodniu firma Sanito planuje rozpocząć okresowe przeglądy instalacji solarnych na terenie gminy Urszulin w związku z realizacją projektu „Energia odnawialna w gminie Urszulin” w latach 2018-2019. 

W załączeniu do zapoznania:
Protokół przeglądu instalacji solarnej gm. Urszulin jaki będzie wypełniany podczas przeglądu instalacji.

Aktualizacja listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt – nabór wniosków

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Urszulin informuje, że w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, w dniach od 25 kwietnia 2022 r. do 23 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Urszulin przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz czytaj

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Deklaracje dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć:
1) w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl – poprzez Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód,
2) w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Urszulin albo przesłać na adres korespondencyjny urzędu.

Deklaracje trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 roku – w przypadku budynków już istniejących (dotyczy to źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).
W przypadku nowo powstałych obiektów deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni (dotyczy to źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.).

Druki deklaracji do pobrania:
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

EnglishGermanPolishUkrainian