Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE – nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami

Wójt Gminy Urszulin poszukuje pracownika na  stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami.

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 3 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urszulin pod adresem:

https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&action=details&document_id=2028132

Ogłoszenie – nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Urszulin poszukuje pracownika na stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami – umowa na zastępstwo.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 27 maja 2024 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urszulin:

https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&action=details&document_id=2026353

Bezpłatne badanie wzroku

WYDŁUŻENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Urszulin o zapotrzebowanie na podłączenie nieruchomości do sieci światłowodowej nabór wniosków o przyłącze został wydłużony do dnia 24.05.2024 r. (piątek).

Wnioski dostarczone po wydłużonym terminie (po 24.05.2024 r.) będą nie uwzględniane..

Informacja Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

W związku z wieloma zgłoszeniami szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi – uprzejmie informuję, że wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkód przez rolników oraz do obsługi komisji są dostępne na stronie internetowej LUW pod adresem https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych. Natomiast wzór protokołu znajduje się w trakcie aktualizacji i będzie dostępny na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.