Preferencyjna sprzedaż paliwa stałe...

Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego w Gminie Urszulin Osoby spełniające kryteria zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach będą mogły na...

Plan dystrybucji preparatów stabiln...

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego...

Ogłoszenie – dodatek do niektórych ...

Urząd Gminy Urszulin informuje, że z uwagi na brak przekazanych środków z budżetu państwa nie jest możliwa realizacja wypłat dodatku do niektórych źró...

Pomoc Ukrainie | Допоможіть Україні

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłyc...

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o oszczędzaniu energii elektrycznej

Informacja Ze względu na konieczność oszczędzania energii elektrycznej wymaganej przez Rząd (minimum 10% oszczędności pod groźbą kary finan...

Ogłoszenia o sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości gminnych

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Urszulin.

https://www.ug.urszulin.eu/wp-content/uploads/2022/11/Ogloszenie-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowi...

Sesje Rady Gminy

XLVI Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 S...

EnglishGermanPolishUkrainian