Oferta szkolnego schroniska młodzie...

[gallery columns="1" size="full" ids="18338"]...

Diagnoza potencjału kulturotwórczeg...

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą potrzeb kulturalnych w gminie Urszulin, zrealizowanej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultur...

Składanie deklaracji do Centralnej ...

Od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła  i spalania paliw, spoczywa obowiązek złożenia deklaracji...

Zawiadomienie dla mieszkańców

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że zebranie wiejskie dla uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Przymiarki odbędzie się w dniu 16 lipca 2021...

Pandemia Koronawirus (COVID-19) - Aktualności | Komunikaty | Informacje

Od 20 marca nowe ograniczenia i rozszerzone zasady bezpieczeństwa

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej i wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) od soboty 20 marca 2021 r. w całe...

Kultura i sport

Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Urszulin

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą potrzeb kulturalnych w gminie Urszulin, zrealizowanej w rama...

Ogłoszenia i komunikaty

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła  i spalania paliw, spoczywa obowiązek złożenia ...

Ogłoszenia o sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości gminnych

Wójt Gminy Urszulin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych stanowiących własność komunalną Gminy Urszulin

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Urszulin ...

Sesje Rady Gminy

XXX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Sta...

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor