Kategoria: Łowiectwo

Plany polowań zbiorowych 2020/2021

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 150 Czata

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 85 Sokół

Plan polowań zbiorowych koło Łowieckie Nr 7 Knieja

Miejsce przechowywania książki ewidencji

Orchówek, dnia 30.01.2020r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 50 „CIETRZEW” w Dubecznie na podstawie art. 42b ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 67) informuje iż, Książka Ewidencji Pobytu na Polowaniu Indywidualnym w obwodach łowieckich 110 i 111 prowadzona jest w formie elektronicznej, a miejscem jej przechowywania jest serwer Polskiego Związku Łowieckiego tj. adres: systemkl.pzlow.pl

Wniosek o którym mowa w art. 42b ust 1D ww. ustawy, strona zainteresowana składa w siedzibie Koła:
Koło Łowieckie „CIETRZEW” w Dubecznie
22-235 Hańsk Pierwszy, ul. Osiedlowa 12/4

Sekretarz Koła Łowieckiego
nr 50 ,,CIETRZEW” w Dubecznie
Jarosław Marcinek

Koło Łowieckie nr 85 Sokół w Chełmie

Plany polowań zbiorowych 2019/2020

Plan polowań zbiorowych WKŁ Nr 150 CZATA

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 50 CIETRZEW

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 85 Sokół

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 7 KNIEJA

Aktualizacja Planu polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 85 SOKÓŁ

Informacja uzupełniająca w sprawie godzin polowań zbiorowych – Koło Łowieckie Nr 7 KNIEJA

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nr 36 PRZEPIÓRKA