Kategoria: O Gminie Urszulin

Charakterystyka Gminy Urszulin

W odległości 60 km od stolicy województwa i największego miasta po prawej stronie Wisły – Lublina, 50 km od Chełma oraz 30 km od granicy z Ukrainą i przylegającego do niej Szackiego Parku Narodowego leży – Gmina Urszulin – serce Polesia i Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.
czytaj

Walory turystyczne

Atrakcyjność turystyczna Gminy Urszulin, wynika przede wszystkim z jej położenia wśród mozaiki pól, łąk, jezior i lasów. Nad jeziorem Rotcze, Sumin i Bombelek w Zastawiu znajdziemy miejsca przygotowane do wypoczynku nad wodą, spacerów i uprawiania sportów wodnych, zaś obfitość ryb i przygotowane łowiska umożliwiają przeżycie niezapomnianych wrażeń wędkarskich. Będąc w Urszulinie nie można nie odwiedzić Poleskiego Parku Narodowego. Bogata oferta tras dydaktycznych i przyrodniczych wiodących po dziewiczych zakątkach Polesia pozwoli odkryć najbardziej skrywane tajemnice tego miejsca. czytaj

Walory przyrodnicze

O walorach przyrodniczych naszego terenu świadczy fakt, że najciekawsze zespoły leśne i krajobrazowe oraz stanowiska rzadkiej roślinności zostały objęte ochroną Poleskiego Parku Narodowego , który swoim zasięgiem obejmuje ok. 50% obszaru Gminy Urszulin. Najcenniejsze gatunki flory i fauny takie jak: brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna, trzy gatunki rosiczek, aldrowanda pęcherzykowata, bagnica torfowa oraz żółw błotny, będące rzadkością w skali światowej chronione są w strefach ochrony ścisłej i czynnej związanej z torfowiskami. Siedliskiem unikalnych okazów flory i fauny są też liczne torfianki i jeziora w obrębie Poleskiego Parku Narodowego otoczone charakterystycznym kożuchem roślinnym – spleją. czytaj

Kultura

Po dawnych grodach i zamkach obronnych na naszych terenach przetrwały tylko nieliczne ślady. Jedynie w Andrzejowie możemy oglądać ruiny średniowiecznej strażnicy granicznej. Zachowane dotychczas obiekty zabytkowe to głównie budynki z XVIII i XIX wieku bezpośrednio związane z kulturą sakralną. Najważniejsze z nich znajdują się w Wereszczynie, który biskup kijowski Józef Wereszczyński w swoim traktacie moralistycznym z 1587 roku określa jako: gościniec pewny niepomiernym moczygębom i obmierzłym wydmikuflom. W traktacie tym wspomina m.in. Mikołaja Reja z Nagłowic, z którym w latach swojej młodości stykał się, jako z właścicielem części dóbr Wereszczyna i Woli Wereszczyńskiej charakteryzując go jako obżartucha i opoja. czytaj