Charakterystyka Gminy Urszulin

W odległości 60 km od stolicy województwa i największego miasta po prawej stronie Wisły – Lublina, 50 km od Chełma oraz 30 km od granicy z Ukrainą i przylegającego do niej Szackiego Parku Narodowego leży – Gmina Urszulin – serce Polesia i Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.

Istniejący od 1990 roku Poleski Park Narodowy, w którego bezpośrednim sąsiedztwie leży Urszulin, daje możliwość odpoczynku wśród malowniczych krajobrazów i pięknej, dziewiczej przyrody.

Na turystów czekają przygotowane ścieżki i trasy turystyczne: piesze, nordic walking, rowerowe, konne i kajakowe wiodące po niezwykłych i barwnych terenach, czyste i bogate w ryby jeziora a także rozbudowana baza noclegowa, w tym szereg gościnnych gospodarstw agroturystycznych.

Urszulin to centrum usługowo-handlowe i kulturalne gminy. W okresie letnim odbywają się tu coroczne imprezy kulturalne i sportowe, takie jak: czerwcowe „Biegi Ekologiczne”, lipcowy EKO FEST Dni Kultury Ekologicznej, w sierpniu Urszulin staje się Poleską stolicą rowerów i gospodarzem zawodów kolarskich MTB, a także wiele innych wydarzeń.