Trasy turystyczne PPN

Infrastruktura służąca udostępnianiu terenów Parku do celów turystyki o charakterze edukacyjnym pozwala odwiedzającemu Poleski Park Narodowy turyście zajrzeć do najurokliwszych miejsc tego regionu.

Szlaki turystyczne w Parku i w otulinie mają łączną długość 109 km, z czego 34 km znajduje się na terenie Parku. Zostały wytyczone tak, aby umożliwić zwiedzającym poznanie najciekawszych fragmentów Poleskiego Parku Narodowego i obejrzenie jego wyjątkowych walorów przyrodniczych.

Więcej informacji na temat tras oraz  ścieżek turystycznych, przyrodniczych, rowerowych i konnych można znaleść na

stronie: http://www.poleskipn.pl