Zakończenie III edycji szkoleń komputerowych dla seniorów

Zakończono trzecią edycję spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej, które miały zachęcić seniorów z gminy Urszulin do korzystania z komputera i internetu.

Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową przez Grażynę Konias bibliotekarkę – trenerkę kompetencji cyfrowych. Szkolenia odbywały się  raz w tygodniu, po półtorej godziny w trzech grupach szkoleniowych. Program i treści szkoleniowe były tak ułożone, aby przełamać obawy osób, które nigdy nie miały kontaktu z komputerem, pokazać korzyści płynące z umiejętności cyfrowych oraz nauczyć

umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Całość szkolenia to 16 godzin szkoleniowych oraz możliwość konsultacji i ćwiczeń w godzinach pracy biblioteki. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiego programu Polski Cyfrowej Równych Szans i Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Jest to duża  kampania, w ramach której wolontariusze w całej Polsce otrzymują wsparcie merytoryczne na działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu osób 50+. Szkolenia dla seniorów były bezpłatne, Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie użyczyła pracownię komputerową, czytelnię oraz zorganizowała poczęstunek podczas przerw kawowych. Uroczyste rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia odbyło się w gronie przedstawiciela Gminy Urszulin Pani skarbnik Hanny Waręciak, która pogratulowała wszystkim uczestnikom i podziękowała za przeprowadzenie kursu oraz uczestników szkolenia i pracowników biblioteki. Biblioteka planuje już następne szkolenia, ponieważ zainteresowanie tego typu spotkaniami jest duże.

.