Walory przyrodnicze

O walorach przyrodniczych naszego terenu świadczy fakt, że najciekawsze zespoły leśne i krajobrazowe oraz stanowiska rzadkiej roślinności zostały objęte ochroną Poleskiego Parku Narodowego , który swoim zasięgiem obejmuje ok. 50% obszaru Gminy Urszulin. Najcenniejsze gatunki flory i fauny takie jak: brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna, trzy gatunki rosiczek, aldrowanda pęcherzykowata, bagnica torfowa oraz żółw błotny, będące rzadkością w skali światowej chronione są w strefach ochrony ścisłej i czynnej związanej z torfowiskami. Siedliskiem unikalnych okazów flory i fauny są też liczne torfianki i jeziora w obrębie Poleskiego Parku Narodowego otoczone charakterystycznym kożuchem roślinnym – spleją.

Trudno dostępne tereny leśne stanowią dogodną ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Miłośnicy przyrody mają dużą szansę spotkać łosia, dzika, czy żurawia, a przy odrobinie szczęścia lub cierpliwości zobaczyć można żółwie błotne, rodzinę bobrów, czarne bociany lub baraszkujące wydry. Niezapomnianych wrażeń dostarcza zwiedzanie Poleskiego Parku Narodowego, w którym wytyczono 4 ścieżki dydaktyczne: Dąb Dominik, Jezioro Długie, Perehod i Spławy. Na zwiedzających czeka fachowa obsługa i przewodniczący doskonale znający swoje rzemiosło.

W obrębie gminy znajduje się 9 jezior: Wytyckie, Sumin, Rotcze, Płotycze, Wereszczyńskie zwane Bombelkiem  i cztery położone na terenie Poleskiego Parku Narodowego: Łukie, Długie, Moszne i Krasne. Jeziora te stanowią doskonałe warunki lęgowe dla wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-torfowiskowym takich jak: cyranka, podgrzałka, błotniak czarny, sowa błotna, wodniczka, podróżniczek, remiz, dziwonia oraz żuraw – ptak herbowy PPN. Niezapomnianych wrażeń podczas pogodnych i bezwietrznych nocy dostarcza również bardzo częste i charakterystyczne dla tego obszaru zjawisko inwersji termicznych i mgieł.