Kategoria: Ogłoszenia

Informacja

Zaproszenie na spotkanie

Zapytanie cenowo-ofertowe – sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urszulin

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki

Uchwałą nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Urszulin z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urszulin

Rolnicy mogą składać oświadczenia o oszacowanie szkód wywołanych suszą

Wójt Gminy Urszulin informuje, że gospodarstwa rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą składać oświadczenia do Urzędu Gminy Urszulin w sprawie oszacowania tych szkód.

Na chwilę obecną nie ma informacji co do formy pomocy. Po odnotowaniu w/w oświadczeń, powołana komisja dokona szacunków w poszczególnych gospodarstwach. Formularz oświadczenia o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz do pobrania ze strony internetowej.

Formularz oświadczenia o oszacowanie szkód

Informacja o szczepieniu lisów

ogłoszenie_lisNa podstawie § 10. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia   17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach
16-23 września 2014 roku
zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. czytaj

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor