Kategoria: Ogłoszenia

KONKURS – Lokalne Ekoprakrtyki

 

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki: różnorodne biologicznie ogródki: retencja wody: proekologiczne miejsce spotkań: wymiana sąsiedzka: warsztaty ekologiczne: naprawy w duchu no-waste: niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacia-ekologiczna/ekopraktyki.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w promowaniu konkursu. W załączeniu przekazujemy pakiet grafik, które mogą zostać wykorzystane w tym celu.

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!

 

Z wyrazami szacunku

Sergiusz Kieruzel

Dyrektor Departament Edukacji i Komunikacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od dnia 3 sierpnia uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda . Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją Jak pobrać i wysłać wniosek w ramach Programu Moja Woda w Portalu Beneficjenta

Jednocześnie informujemy, że pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie w zakładce:

https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze Al. Kraśnicka 31, pok. 302; tel. 81 561 21 57 oraz pod numerami kontaktowymi Biur terenowych wskazanymi w zakładce: Kontakt.

PŁATNOŚĆ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospoclarstw-2023, wzór „Żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw”, instrukcja jak złożyć ten dokument

OBWIESZCZENIE – skład osobowy Komisji Okręgowej nr. 191 powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Włodawskim

OGŁOSZENIE Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie – sprzedaż kompletu stalowych wrót garażowych

Urszulin, dnia 14.08.2023 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie, ul. Szkolna 17,

oferuje do sprzedaży:

 

  1. Oferta obejmuje sprzedaż:

– komplet stalowych wrót garażowych (dwa skrzydła garażowe) o wymiarach:

   195cm x 411cm;

– komplet stalowych wrót garażowych (dwa skrzydła garażowe) o wymiarach:

   200cm x 411cm   

Stalowe skrzydła-wrota są ocieplone, bardzo solidne, ciężkie mogą być zamontowane w budynkach garażowych, gospodarczych lub w wiatach.

Skrzydła-wrota pochodzą z rozbiórki garaży. Stan techniczny skrzydeł garażowych jest dobry, z widocznymi śladami użytkowania. Mogą być bez większego przygotowania zamontowane do budynku.

Oferowane do sprzedaży skrzydła, ich stan techniczny można obejrzeć i ocenić w miejscu składowania w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 – baza GZUK w każdy dzień roboczy w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 82 5713-066, 511-150-175) lub e-mail: gzuk3@op.pl.

Informacji w sprawie sprzedaży w/w płyt udziela w godz. 7.30-15.30 pracownik GZUK w Urszulinie –  Mariusz Kowalewski. 

Oferty należy składać  w kopercie w siedzibie GZUK Urszulin, ul. Szkolna 17, w terminie do 31.08.2023 r.

Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zakup stalowych wrót garażowych” w terminie do dnia 31.08.2023 r. do godz. 15.00 

Kupujący składając ofertę zobowiązuje się w przypadku gdy jego oferta wygra:

– dokonać  wpłaty  zaoferowanej  kwoty  na  konto  bądź  do  kasy  Gminnego  Zakładu  Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników sprzedaży;

– w terminie 7 dni od daty wpłaty należności Kupujący jest zobowiązany zabrać zakupione skrzydła z terenu bazy GZUK w Urszulinie.

Prezes Zarządu

Mariusz Kowalewski