Kategoria: Aktualności

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Urszulin

Gmina Urszulin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa nowych i modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Urszulin”, w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19.

W czerwcu 2023 roku zakończył się I etap projektu w ramach którego wybudowano ponad 190 sztuk nowych punktów oświetleniowych w Gminie Urszulin a w szczególności w miejscowościach: Dębowiec, Grabniak, Babsk, Nowe Załucze, Michałów, Wytyczno i Urszulin (ul. Chełmska, Kwiatowa i Modrzewiowa),

Wraz z budową nowych punktów oświetleniowych został zakupiony inteligentny system zarządzania siecią oświetleniową, który pozwoli na łatwiejsze monitorowanie punktów świetlnych, dostosowywanie poziomów oświetlenia na żądanie, tworzenie harmonogramów a także zarządzanie procesami pracy i wysyłanie ekip konserwacyjnych tylko tam, gdzie są potrzebne. Dzięki zakupionemu systemowi obniży się również ilość zużywanej na oświetlenie energii co w dalszym etapie obniży koszty użytkowania.

W chwili obecnej gmina jest przed podpisaniem umowy z Wykonawcą na kolejny etap projektu i modernizację blisko 190 sztuk istniejących punktów świetlnych w miejscowościach: Andrzejów, Grabniak, Michałów, Wola Wereszczyńska, Zabrodzie, Zastawie, Sumin, Wytyczno.

 

Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin: Od kilku lat systematycznie podnosimy jakość systemu oświetlenia naszych miejscowości, budujemy nowe punkty oświetleniowe w jednym standardzie i wyglądzie. Projekt „Budowa nowych i modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Urszulin” pozwolił na poprawę oświetlenia kolejnych miejscowości. Ale to nie koniec bowiem rozpoczynamy kolejne zadanie i w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczniemy budowę oświetlenia w miejscowościach: Andrzejów, Borysik, Dębowiec – Grabniak, Przymiarki, Wielkopole, Wincencin, Łomnica, Wólka Wytycka, Zawadówka.

Niestety nie wszystko idzie tak jak byśmy chcieli, problemy z zasięgiem GSM w niektórych lokalizacjach powodują, że system zarzadzania oświetleniem sprawia problemy ale staramy się znaleźć rozwiązanie na trwale poprawiające system.

WAŻNA INFORMACJA

Informacja

 

Informujemy, iż osoby starsze, chore i samotne, które nie maja możliwości we własnym zakresie pobrania wody w wyznaczonych punktach czerpalnych, proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby do sołtysów w swojej miejscowości.  Woda będzie dostarczona z ujęć, dlatego prosimy o przygotowanie pojemników.  Komunikat dotyczy miejscowości: Zabrodzie, Urszulin, Wiązowiec, Michałów, Wytyczno, Wólka Wytycka,

W przypadku braku możliwości kontaktu z sołtysem prosimy o kontakt
z pracownikiem Urzędu Gminy pod numerem telefonu 532 267 137 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Komunikat nr 2 o warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi..

Komunikat nr 1 o braku przydatności do spożycia wody.

 

Punkty czerpalne wody zdatnej do spożycia.

W dniu dzisiejszym tj. 29.08.2023 r. na terenie Gminy Urszulin uruchomione zostały trzy punkty czerpalne wody zdatnej do spożycia:
1. w Andrzejowie za skrzyżowaniem
2. w Andrzejowie obok świetlicy wiejskiej
3. w Wereszczynie na placu świetlicy wiejskiej/ OSP Wereszczyn
W celu ułatwienia lokalizacji punktów poniżej zamieszczamy mapki z lokalizacją oraz zdjęcia hydrantów.
Sytuacja jest monitorowana.
O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco.
 

hydrant_za_skrzyżowaniem

mapka_za_skrzyżowaniem

hydrant_Andrzejów_świetlica

mapa_Andrzejów_świetlica

hydrant_Wereszczyn

mapka_Wereszczyn