Kategoria: Aktualności

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

Zgodnie z art. 103aa. Kodeksu wyborczego mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie. Dietę wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem otrzymanym od przewodniczącego, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

W załączeniu do pobrania wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania.

Wniosek należy składać wraz z zaświadczeniem w sekretariacie urzędu.

POBIERZ WNIOSEK

Młody mieszkaniec Gminy Urszulin Laureatem Konkursu Matematycznego

W dniu 10 czerwca br. odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz centrum LSCDN. Gratulacje  dyplomu, który otrzymał Laureat Konkursu Matematycznego uczeń naszej szkoły Michał Tomaszewski (klasa VII), przygotowany do konkursu przez nauczyciela Tomasza Chibowskiego w Szkole Podstawowej  w Urszulinie.

Dzień Dziecka z Wędką

 

W dniu 01.06. 2024 r. z okazji Dnia Dziecka PZW Urszulin (Mariusz Trześniak, Jolanta Grabowska) zorganizował na zbiorniku w Wytycznie zawody wędkarskie w dwóch kategoriach: do 10 lat i w wieku 10-16 lat. Zawody zgromadziły prawie 40 uczestników, którym towarzyszyli rodzice (a w kilku przypadkach dziadkowie.

W kategorii do lat 10 pierwsze miejsce zajęła Maja Hodun, drugie miejsce zajęła Jagoda Modzelewska, trzecie miejsce zajęła Wiktoria Jedut. W kategorii 10 do 16 lat pierwsze miejsce zdobył Gabriel Samojło, drugie miejsce zdobyła Sandra Kikłowicz, trzecie miejsce zdobył Tomasz Gomułka. Nagrodę za złowienie największej ryby, którą ufundował kol. Kamil Pieszakowski zdobyła Jagoda Modzelewska. Nagrody ufundował PZW Urszulin, a puchary Wójt Gminy Urszulin Adam Panasiuk.

Gratulujemy organizatorom za inicjatywę i zaangażowanie, za popularyzowanie wśród dzieci wędkarstwa, gratulujemy rodzicom i dziadkom za towarzyszenie swoim pociechom, a przede wszystkim wszystkim dzieciom uczestniczącym w zawodach.

 

 

 

Piknik rodzinny w Wereszczynie 30.06.2024 r.

Piknik rodzinny przy Parafii pw. św. Stanisława BM w Wereszczynie za nami.

Dziękujemy organizatorom, tj. proboszczowi Gabrielowi Mazurkowi, KGW Bubnowskie Baby, KGW Wereszczynianki i KGW z Kulczyna za inicjatywę i organizację pikniku, a my cieszymy się, że wraz z Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie mogliśmy włączyć się w organizację.

Zapraszamy do fotorelacji, bo zabawa była przednia. Zobaczcie sami …

A my pragniemy przypomnieć, że przed nami 8-ego czerwca gminny Piknik Rodzinny w Urszulinie (na placu parku rekreacyjnego), na który wszystkich zwłaszcza dzieci serdecznie zapraszamy.

 

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

  • zastrzec swój numer PESEL,
  • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
  • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
  • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

  • pójść do lekarza,
  • zrealizować receptę,
  • kupić bilety lotnicze,
  • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

  • daty zastrzeżeń numeru PESEL,
  • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.