Kategoria: Wirtualne Powiaty

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2012

Wartość projektu: 30 087 127,40 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 25 574 058,27 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 15%- 4 513 069,11 zł
czytaj