Zjazd Gminny ZOSP RP w Urszulinie

W dniu 3 maja 2011r. w Urszulinie odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP w którym jako goście zaproszeni uczestniczyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie druh Franciszek Gruszkowski, Komendant Powiatowy PSP we Włodawie mł.bryg. Paweł Matczuk oraz Wójt Gminy Urszulin Roman Wawrzycki. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie z mijającej 5-letniej kadencji Zarządu Oddziału Gminnego oraz wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Urszulinie w następującym składzie:

 • Prezes ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Mariusz Kucharski
 • Wice Prezes ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Tadeusz Szawuła
 • Komendant Gminny ZOSP RP w Urszulinie – Ryszard Kiryk
 • Sekretarz  ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Stanisław Artymiuk
 • Skarbnik ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Jan Lewandowski
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Józef Górski
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Grzegorz Doszko
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Dariusz Kozłowski
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Andrzej Stefanowicz
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Ryszard Wołosiuk
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Józef Zacharski
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Eugeniusz Lisiecki
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Tomasz Ryszkowski
 • Członek ZOG ZOSP RP w Urszulinie – Wojciech Siwik

Oraz Komisji Rewizyjnej OG ZOSP RP w Urszulinie w składzie:

 • Przewodniczący – Andrzej Jung
 • Członek – Tomasz Szawuła
 • Członek – Wiesław Szynkora

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor