Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.

Stosownie do art. 3 ust 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku nr 106 poz.675) informuję, że Gmina Urszulin
z dniem 16 sierpnia 2011 roku rozpocznie działalność w zakresie telekomunikacji na podstawie uchwały Rady Gminy Urszulin nr VII/37/2011 z dnia19.05.2011 r. Szczegółowy zakres planowanej działalności został przedstawiony we wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, polegającej min. na:

  • budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej,
  • dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • świadczeniu usług na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dodatkowe informacje na temat bieżącego stanu infrastruktury będącej przedmiotem działalności Gminy Urszulin w zakresie telekomunikacji znajdują się na stronie www.wirtualnepowiaty.pl.

Działalność powyższa będzie wykonywana przy zachowaniu wymagań, o których mowa w art. 3 ust 2 w/w ustawy.

Pobierz w formacie pdf Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.
EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor