Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.

Stosownie do art. 3 ust 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku nr 106 poz.675) informuję, że Gmina Urszulin
z dniem 16 sierpnia 2011 roku rozpocznie działalność w zakresie telekomunikacji na podstawie uchwały Rady Gminy Urszulin nr VII/37/2011 z dnia19.05.2011 r. Szczegółowy zakres planowanej działalności został przedstawiony we wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, polegającej min. na:

  • budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej,
  • dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • świadczeniu usług na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dodatkowe informacje na temat bieżącego stanu infrastruktury będącej przedmiotem działalności Gminy Urszulin w zakresie telekomunikacji znajdują się na stronie www.wirtualnepowiaty.pl.

Działalność powyższa będzie wykonywana przy zachowaniu wymagań, o których mowa w art. 3 ust 2 w/w ustawy.

Pobierz w formacie pdf Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor