Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

                                                                    Urszulin, dnia 5 kwietnia 2017r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Urszulin

o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji Gminy Urszulin

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2017 Wójta Gminy Urszulin z dnia 5 kwietnia  2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Urszulin informuję, że w dniach od 5 kwietnia 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Rady Rewitalizacji w Gminie Urszulin.

 

Rada Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Rady wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Urszulin,  oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Urszulin.

 

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Rady:

  1. przedstawiciele mieszkańców Gminy- załącznik Nr 1 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie ;
  1. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Urszulin- załącznik Nr 2 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Urszulin;
  2. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Urszulin- załącznik Nr 3 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Urszulin.

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Urszulin – www.ug.urszulin.eu oraz w Urzędzie Gminy, pok. 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Rewitalizacji należy składać Urzędzie Gminy, pok. 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu  tj. po dniu 10 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia. 

                                                                                                          Wójt Gminy Urszulin
                                                                                                              Tomasz Antoniuk

Zał_1 – karta zgłoszenia mieszkańca

Zał_2 -karta zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowych

Zał_3 – karta zgłoszenia przedstawiciela przedsiębiorcy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor