Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin.

                                                                         

                                                                       OGŁOSZENIE

 Wójta Gminy Urszulin

 

Na podstawie art. 5a, ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z  późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Urszulin nr X/77/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Urszulin,

 Wójt Gminy Urszulin informuje, że w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin. 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu na stronie internetowej Gminy Urszulin – ug.urszulin.eu oraz dostępnych w pok. Nr 19 Urzędu Gminy.
  2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Urszulin
  3. Warsztatów na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urszulin.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urszulin oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 26 kwietnia 2017 r na stronie internetowej Urzędu Gminy Urszulin– www.ug.urszulin.eu oraz w pok. Nr 19 Urzędu Gminy Urszulin, pok. 19, godzinach pracy Urzędu od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin lub  dostarczyć bezpośrednio do pok. Nr 19 Urzędu Gminy Urszulin, pok. Nr 19 w terminie do dnia 5 maja 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 5 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Urszulin

                                                                                                                         Tomasz Antoniuk

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor