Debata konsultacyjna

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin” było tematem debaty konsultacyjnej, w której udział wzięli przedstawiciele samorządu, Radni Gminy Urszulin, Sołtysi, mieszkańcy gminy, lokalni działacze, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Urszulin. Program spotkania obejmował podsumowanie dotychczasowych działań, prezentację obszarów zdegradowanych oraz wskaźników na podstawie, których zostały wstępnie wyznaczone, rozmowę na temat tego czym jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin.

Debata dotyczyła również omówienia ankiet i zgłoszonych uwag na formularzach dotyczących projektu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Urszulin jakie wpłynęły do Urzędu Gminy.

Podsumowaniem spotkania było zaakceptowanie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.

[Not a valid template]