Debata konsultacyjna

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin” było tematem debaty konsultacyjnej, w której udział wzięli przedstawiciele samorządu, Radni Gminy Urszulin, Sołtysi, mieszkańcy gminy, lokalni działacze, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Urszulin. Program spotkania obejmował podsumowanie dotychczasowych działań, prezentację obszarów zdegradowanych oraz wskaźników na podstawie, których zostały wstępnie wyznaczone, rozmowę na temat tego czym jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin.

Debata dotyczyła również omówienia ankiet i zgłoszonych uwag na formularzach dotyczących projektu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Urszulin jakie wpłynęły do Urzędu Gminy.

Podsumowaniem spotkania było zaakceptowanie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.

EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor