Warsztaty projektu LPR i przedsięwzięć

Warsztaty dotyczyły omówienia przedsięwzięć  i  Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Gminy Urszulin.

W ramach warsztatów jeszcze raz omówiona została diagnoza, podobszar zdegradowany i podobszar rewitalizacji o których przypomniała p. Magdalena Kępa – pracownik UG Urszulin, w swojej krótkiej prezentacji. Wójt Gminy Urszulin – Tomasz Antoniuk zaprezentował i zaproponował jakie przedsięwzięcia można by było realizować w ramach LPR ze strony Gminy Urszulin. Podsumowaniem warsztatów było przeprowadzenie 2 ćwiczeń przez pracownika Consultigroup, w których to uczestnicy warsztatów za pomocą pracy grupowej musieli wskazać najważniejsze przedsięwzięcia jakie uważają za najważniejsze dla społeczności lokalnej. Ze wspólnej grupowej pracy najistotniejszymi przedsięwzięciami dla mieszkańców jest stadion sportowy bądź remont istniejącej Sali gimnastycznej oraz tzw. Dom Kultury i przy nim zajęcia towarzyszące jak np. organizacja zajęć tanecznych zarówno dla młodzież jak i seniorów. Kolejnym przedsięwzięciem okazał się budynek w Wereszczynie po byłej szkole jako miejsce historyczne z możliwością wykorzystania go na ośrodek edukacyjno- szkoleniowy.

Były to już ostanie warsztaty jakie przeprowadzono w ramach konsultacji, Wójt Gminy Urszulin zaproponował i zaprosił wszystkie grupy docelowe do składania przedsięwzięć i kierowania ewentualnych uwag do LPR do 5 maja 2017 roku na dostępnym formularzu zamieszczonym w zakładce „Rewitalizacja Gminy Urszulin” na stronie www.ug.urszulin.eu oraz w pok. Nr 19 UG Urszulin.

EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor