Warsztaty projektu LPR i przedsięwzięć

Warsztaty dotyczyły omówienia przedsięwzięć  i  Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Gminy Urszulin.

W ramach warsztatów jeszcze raz omówiona została diagnoza, podobszar zdegradowany i podobszar rewitalizacji o których przypomniała p. Magdalena Kępa – pracownik UG Urszulin, w swojej krótkiej prezentacji. Wójt Gminy Urszulin – Tomasz Antoniuk zaprezentował i zaproponował jakie przedsięwzięcia można by było realizować w ramach LPR ze strony Gminy Urszulin. Podsumowaniem warsztatów było przeprowadzenie 2 ćwiczeń przez pracownika Consultigroup, w których to uczestnicy warsztatów za pomocą pracy grupowej musieli wskazać najważniejsze przedsięwzięcia jakie uważają za najważniejsze dla społeczności lokalnej. Ze wspólnej grupowej pracy najistotniejszymi przedsięwzięciami dla mieszkańców jest stadion sportowy bądź remont istniejącej Sali gimnastycznej oraz tzw. Dom Kultury i przy nim zajęcia towarzyszące jak np. organizacja zajęć tanecznych zarówno dla młodzież jak i seniorów. Kolejnym przedsięwzięciem okazał się budynek w Wereszczynie po byłej szkole jako miejsce historyczne z możliwością wykorzystania go na ośrodek edukacyjno- szkoleniowy.

Były to już ostanie warsztaty jakie przeprowadzono w ramach konsultacji, Wójt Gminy Urszulin zaproponował i zaprosił wszystkie grupy docelowe do składania przedsięwzięć i kierowania ewentualnych uwag do LPR do 5 maja 2017 roku na dostępnym formularzu zamieszczonym w zakładce „Rewitalizacja Gminy Urszulin” na stronie www.ug.urszulin.eu oraz w pok. Nr 19 UG Urszulin.

[Not a valid template]