“Przygoda z nauką…”

Gmina Urszulin rozpoczyna realizację projektu wspierającego i rozszerzającego kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach w Urszulinie, Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej.
Projekt  pn: „Przygoda z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Urszulin” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wynosi 1 397 925,00 i stanowi  95% całkowitych wydatków projektu. Wkład własny Gminy Urszulin to tylko 5% wszystkich kosztów i stanowi 73 575,00 zł.

Projekt rozpoczyna się cyklem specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli oraz zakupem nowoczesnego wyposażenia do szkół. Doposażone zostaną pracownie przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, geograficzne i fizyczne. Następnie przez 3 semestry młodzież szkolna będzie mogła uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wspierających kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych.  Dla uczestników projektu zorganizowane zostanie kilkanaście wyjazdów do najciekawszych miejsc w Polsce m.in.: do Centrum Nauki Kopernik.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin – edukacja i kształcenie młodzieży to jedne z najważniejszych celów jakie sobie postawiliśmy. Od początku inwestujemy w rozwój infrastruktury szkolnej, termomodernizacja budynków, nowe wyposażenie, nowa infrastruktura bibliotek a w kolejnych dwóch latach planowany remont Sali gimnastycznej i  budowa nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych. Dziś rozpoczynamy projekt  pn: „Przygoda z nauką…– kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Urszulin” Przygotowania i założenia do projektu budowaliśmy wspólnie z nauczycielami ze szkół w Urszulinie, Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej przez kilka tygodni.  Chcieliśmy aby zastosowane w projekcie zajęcia był ciekawe, zachęcające i nowoczesne. Projekt jest systemowy, wprowadza działania nakierowane nie tylko na dzieci i młodzież ale również zakłada szkolenie nauczycieli. Wdrażamy troszkę inne podejście do kształcenia, zajęcia pozalekcyjne nie mają być powieleniem zakresu i formuły standardowych lekcji. Kreatywne zabawy pozwalające uczniom uczyć się wykorzystując nowoczesne wyposażenie a także duża ilość eksperymentów naukowych i nauki przez poznanie to narzędzia kształcenia, które chcemy wykorzystać.

 

 

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor