Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia było omówienie stanu przygotowania gminy Urszulin w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w okresie zimowym.

Szczegółowa tematyka:

 1. Zapewnienie przez GCZK całodobowego przepływu informacji.
 2. Informowanie ludności o możliwości pogarszania się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeń, w tym publikowanie ostrzeżeń i informacji na stronie internetowej urzędu.
 3. Kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i samotne).
 4. Wzmożenie działań prewencyjnych w zakresie patrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem w okresie utrzymywania się niskich temperatur.
 5. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg gminnych w tym:
 • monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg,
 • przekazywanie do środków masowego przekazu informacji o lokalnych utrudnieniach na drogach i wyznaczonych objazdach.
 1. Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych, w tym dowóz dzieci do szkół, zabezpieczenie budynków w ciepło.
 2. Propagowanie informacji wśród właścicieli i zarządców nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu i lodu z dachów, szczególnie wielkopowierzchniowych.
 3. Zabezpieczenie miejsc ewakuacji i pomocy medycznej dla mieszkańców z odciętych miejscowości i podróżnych na nieprzejezdnych szlakach komunikacyjnych.
 4. Informacja w związku z wystąpieniem zagrożenia ASF.

Zespół w wyniku dyskusji wypracował następujące wnioski:

 1. Rozpropagować wśród mieszkańców gminy informację o możliwości instalacji aplikacji mobilnej Regionalny System Ostrzegania.
 2. Wystąpić do właścicieli i zarządców nieruchomości z przypomnieniem o obowiązku odśnieżania i usuwania lodu z dachów wielkopowierzchniowych oraz odśnieżaniu miejsc publicznych.
 3. Zachęcić mieszkańców do montażu czujek dymu i czadu w każdym domu. Przypomnieć właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku przeglądu i czyszczenia kominów
 4. Zorganizować spotkanie lekarza weterynarii z sołtysami w sprawie zagrożenia wystąpieniem ASF.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor