Zebrania sprawozdawcze w OSP

W 2018 roku rozpoczynamy kampanię sprawozdawczą w Jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych.  Strażacy ochotnicy podsumowują miniony rok działalności oraz przyjmują plany pracy na rok bieżący. W dniu 13 stycznia 2018 roku zebrania odbyły się   w OSP Wereszczyn i OSP Urszulin w dniu 19 stycznia w OSP Wytyczno, OSP Wola Wereszczyńska, OSP Nowe Załucze, OSP Andrzejów. Druhowie rozpoczęli zebrania od przedstawienia sprawozdań z działalności za miniony rok. Kilkadziesiąt razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w tym przy  gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto brali udział w przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych, jak eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, „ Konkurs wiedzy pożarniczej i sprawności fizycznej”, uroczystościach religijnych a także w pokazach i pogadankach dla dzieci i młodzieży. W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej w jednostkach OSP strażacy brali udział w prowadzonych przez PSP we Włodawie szkoleniach podstawowych strażaków ratowników OSP (jednolite) i szkoleniu z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz z zakresu BHP. Dzięki wsparciu finansowemu władz gminnych, władz Związku OSP RP, Komendy Głównej PSP  jednostki przeprowadziły remonty garaży strażackich i wzbogaciły się w nowy  sprzęt ppoż. oraz ochrony osobistej strażaka. Strażacy z  OSP i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brali także czynny udział w miedzy gminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych uzyskując bardzo dobre wyniki. Podczas zebrań uchwalono plany działalności na 2018 rok, które przewidują między innymi przyjęcie  nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i  MDP. Planowane są również remonty i modernizacje  remiz strażackich oraz zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor