Obchody Dnia Strażaka Gmina Urszulin

Święto swojego patrona św. Floriana strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie uczcili dnia 5 maja 2012 roku. Uroczystość rozpoczęła się  zbiórką pod strażnicą OSP a następnie  przemarszem pocztu sztandarowego i pododdziałów OSP , KDP i MDP do kościoła pw. Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie. Mszę świętą w intencji strażaków odprawił Ksiądz Maciej Głasek. Uroczystość swą obecnością zaszczycili znakomici goście m in.: Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie Druh Dariusz Pytka, Wice-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  we Włodawie Druh Tadeusz Olszewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Urszulinie Mariusz Kucharski oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Po mszy św. korowód przemaszerował z kościoła do strażnicy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Poczucie bezpieczeństwa to najważniejsza z potrzeb każdego z nas. Wasza działalność zasługuje na bardzo duże zaufanie i poparcie społeczne. W dowód uznania za działalność ratowniczą i społeczną oraz za szczytną dającą satysfakcję służbę na rzecz mieszkańców Gminy Urszulin składam wam serdeczne życzenia i gratulacje – mówił Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin. W szczególnie ciepłych słowach zwrócił się do licznie zgromadzonych członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Kobiecej Drużyny Pożarniczej zapewniając, że dołoży wszelkich starań by drużyny te  mogły prawidłowo się rozwijać   a następnie zasiliły szeregi strażaków ochotników.

W dowód uznania za działalność w szeregach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Kobiecej Drużyny Pożarniczej  młodzi adepci pożarnictwa uhonorowani zostali odznakami „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Warto dodać, że celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych a w celu utrzymania jednostek  w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne. Na terenie Gminy Urszulin działa 7 jednostek OSP, w tym 2 Jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) tj. OSP Urszulin i OSP Wereszczyn.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor