Regulamin XX Ogólnopolskich Biegów Ekologicznych „Urszulin 2012”

Regulamin

XX Ogólnopolskich Biegów Ekologicznych

„Urszulin 2012”

 

 

I/ Cel :

– popularyzacja biegów jako formy czynnego wypoczynku,

– promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Urszulin,

– popularyzacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz działalności Poleskiego

Parku Narodowego,

– popularyzacja Światowego Dnia Dziecka, a zwłaszcza Konwencji Praw Dziecka,

– przypomnienie XX – letniej historii  biegów.

 

II/ ORGANIZATORZY

– Rada Gminy Urszulin,

– Zespół Szkół w Urszulinie,

–  Poleski Park Narodowy,

–  Uczniowski Klub Sportowy ROSICZKA

– Społeczna Rada Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo-Wschodniej.

 

 

PATRONAT MEDIALNY

–          Telewizja Polska S.A. o/Lublin,

–          Radio Lublin S.A.,

–          Super Tydzień

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE IMPREZĘ.

– Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie.

– Starostwo Powiatowe we Włodawie.

– Kuratorium Oświaty w Lublinie.

– Radio „Lublin”,

– Rada Gminna LZS

 

 

III/  TERMIN.

Termin zawodów 3 czerwca 2012 r. godz. 10.30. Zgłoszenia szkół biorących udział we współzawodnictwie do 02.06.2012 r. W szczególnych przypadkach  w dniu zawodów do godz. 10.30.

Biuro Zawodów: ZESPÓŁ SZKÓŁ W URSZULINIE

Adres :

ZESPÓŁ SZKÓŁ W URSZULINIE

ul. SZKOLNA 23

22-234 URSZULIN

WOJ. LUBELSKIE.

TEL/FAX  082/ 5713 -010

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA.

W biegu mogą uczestniczyć osoby , które ;

– przedłożą aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawnienia

biegów( zgłoszenia szkół podpisane przez lekarza i dyrektora szkoły)

– w biegu otwartym osoby, które ukończyły 16 rok życia (1995 i starsi).

V. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE

–          bieg przedszkolaka

/nie wliczany do współzawodnictwa szkół/,

–          szkoły podstawowe

dziewczęta i chłopcy 2001 i  młodsi

2000 – 1999

–          gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

dziewczęta                   1998 – 1997

1996 – 1995

1994  i starsze

chłopcy         1998 – 1997

1996 – 1995

1994 i starsi

– 100 m- 700 m- 1200 m 

– 1200 m

– 1200 m

– 1200 m

– 1200 m

– 1200 m

– 1800 m

Bieg otwarty w ramach Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej seniorek i seniorów:

– kobiety                 5 km

– mężczyźni          10 km

Bieg główny kobiet rozegrany będzie na trasie : Załucze – Urszulin. Organizator zabezpiecza transport   na start.

Bieg główny mężczyzn odbędzie  się na trasie :

Urszulin – Załucze – Urszulin.

     TRASA POSIADA ATEST PZLA.

 

VI. NAGRODY.

Za  zajęcie miejsc 1-3  zawodnicy otrzymują medale okolicznościowe,1-6 w poszczególnych  kategoriach zawodnicy otrzymują  dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszyscy , którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe plakietki oraz wezmą udział w loterii fantowej. Najlepszy zawodnik z gminy Urszulin  w biegu głównym otrzymuje puchar.

Za pobicie rekordu trasy w biegu głównym  dodatkowa nagroda przekraczająca 1000 zł.

Będzie prowadzona  punktacja szkół podstawowych,  gimnazjum  i  szkół ponadgimnazjalnych.

Punktowanych będzie  30 miejsc wg. klucza:

I – 35 , II – 32 , III -29, IV- 27, V -26 ,XXX -1

Zwycięskie szkoły otrzymują puchary i dyplomy a opiekunowie medale.

    Najlepsi zawodnicy którzy wystartują w biegu głównym a są zatrudnione w parku, leśnictwach czy innych instytucjach promujących ochronę środowiska otrzymają dodatkową nagrodę.

 

VII. FINANSOWANIE.

– koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy,

– przejazdy i pozostałe koszty pokrywają uczestnicy,

– wpisowe uprawniające do startu w biegu głównym 5 zł od osoby.

 

VIII.  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE.

Osoby  pragnące skorzystać z noclegów( bezpłatne schronisko PTSM w szkole) lub w pomieszczeniach parku / w przypadku biegu parkowca i leśnika/ .

 

IX. UWAGI.

Interpretacja w/w regulaminu  przysługuje organizatorom.

Pobranie numeru startowego w biegu głównym jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu biegu

 

X.IMPREZY  TOWARZYSZĄCE.

W sobotę i niedzielę istnieje możliwość zwiedzania bezpłatnie ośrodka  dydaktyczno – muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu ( 5 km od Urszulina ), ścieżek dydaktycznych Poleskiego Parku Narodowego oraz zakup pamiątek.

EnglishGermanPolishUkrainian