Miejsce przechowywania książki ewidencji

Orchówek, dnia 30.01.2020r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 50 „CIETRZEW” w Dubecznie na podstawie art. 42b ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 67) informuje iż, Książka Ewidencji Pobytu na Polowaniu Indywidualnym w obwodach łowieckich 110 i 111 prowadzona jest w formie elektronicznej, a miejscem jej przechowywania jest serwer Polskiego Związku Łowieckiego tj. adres: systemkl.pzlow.pl

Wniosek o którym mowa w art. 42b ust 1D ww. ustawy, strona zainteresowana składa w siedzibie Koła:
Koło Łowieckie „CIETRZEW” w Dubecznie
22-235 Hańsk Pierwszy, ul. Osiedlowa 12/4

Sekretarz Koła Łowieckiego
nr 50 ,,CIETRZEW” w Dubecznie
Jarosław Marcinek

Koło Łowieckie nr 85 Sokół w Chełmie