Zebrania sprawozdawcze w OSP

Zebrania sprawozdawcze w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Urszulin.

W 2019 roku rozpoczynamy kampanię sprawozdawczą w Jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych.  Strażacy ochotnicy podsumowują miniony rok działalności oraz przyjmują plany pracy na rok bieżący. W dniu 26 stycznia 2019 roku zebrania odbyły się w OSP Wytyczno, OSP Wola Wereszczyńska i OSP Nowe Załucze. W dniu 02 lutego 2019 roku w OSP Urszulin, OSP Wereszczyn i OSP Andrzejów. Druhowie rozpoczęli zebrania od przedstawienia sprawozdań z działalności za miniony rok. Kilkadziesiąt razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w tym przy gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto brali czynny udział w przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych, jak eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, uroczystościach patriotycznych, religijnych a także w pokazach i pogadankach dla dzieci i młodzieży. W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej w jednostkach OSP strażacy brali udział w prowadzonych przez KP PSP we Włodawie szkoleniach podstawowych strażaków ratowników OSP (jednolite) i szkoleniu dla kierujących akcją ratowniczo gaśniczą oraz z zakresu BHP. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Urszulin, Związku OSP RP, Komendy Głównej PSP, Województwa Lubelskiego i Funduszu Sprawiedliwości jednostki przeprowadziły remonty garaży strażackich i wzbogaciły się w nowy sprzęt ppoż. oraz ochrony osobistej strażaka. Strażacy z OSP i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brali także czynny udział w między gminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych uzyskując bardzo dobre wyniki. Podczas zebrań uchwalono plany działalności na 2019 rok, które przewidują między innymi przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i MDP. Planowane są również remonty i modernizacje remiz strażackich oraz zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego. W zebraniach wziął  udział m.in. Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie bryg. Paweł Matczuk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie Adam Panasiuk.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor