Wybory sołeckie

W lutym i marcu we wszystkich sołectwach naszej  Gminy odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kolejną kadencję.  W wielu sołectwach mieszkańcy licznie i aktywnie uczestniczyli w zebraniach. W sołectwach Zastawie, Wytyczno i Sęków na Sołtysa wybrano nowe osoby natomiast w pozostałych miejscowościach reprezentantami wsi pozostali Ci sami sołtysi.

W jednym sołectwie sołtysa i rady sołeckiej nie wybrano z powodu bardzo niskiej frekwencji.

 

 

Sołtysi wybrani na kadencję 2019 – 2023:

 1. Andrzejów – Pani Monika Skowronek,
 2. Babsk – Pan Wiesław Mazowiecki,
 3. Borysik – Pani Anna Zuzańska,
 4. Dębowiec – Pan Waldemar Jung,
 5. Grabniak – Pani Kazimiera Kliszcz,
 6. Jamniki – Pani Agnieszka Skowronek,
 7. Kozubata – Pan Waldemar Suchodół,
 8. Łomnica – Pani Anna Marcinkowska,
 9. Michałów – Pan Zbigniew Polit,
 10. Nowe Załucze – Pan Zbigniew Szymański,
 11. Przymiarki – Pan Sylwester Burek,
 12. Sęków – Pani Małgorzata Dąbrowska,
 13. Stare Załucze – Pan Waldemar Rentflejsz,
 14. Urszulin – Pani Katarzyna Szadkowska,
 15. Wereszczyn – Pani Elżbieta Klepacka,
 16. Wiązowiec – Pan Wiesław Kapała,
 17. Wielkopole – Pan Marek Olszewski,
 18. Wincencin – Pan Leszek Czmielewski,
 19. Wola Wereszczyńska – Pan Zbigniew Skowronek,
 20. Wólka Wytycka – Pan Zdzisław Werner,
 21. Wytyczno – Pani Dorota Winiarczyk,
 22. Zabrodzie – Pan Dariusz Warchał,
 23. Zastawie – Pan Hubert Mazurek,
 24. Zawadówka – Pani Iwona Tchórz.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulinpełnienie funkcji Sołtysa czy też bycie reprezentantem Rady Sołeckiej to niezwykle trudna i ważna funkcja a często bardzo niedoceniana. Sołtysi są pierwszym źródłem informacji o potrzebach i problemach danych miejscowości. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc i cenne uwagi. Wszystkim Sołtysom mijającej kadencji bardzo dziękuję za dotychczasową pracę a wszystkim nowo wybranym gratuluję wyboru i życzę dużo wsparcia płynącego od mieszkańców.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor