Projekt Nie jesteśmy sami…

Gmina Urszulin wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urszulinie rozpoczyna realizację projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparciem objętych zostanie 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 40 kobiet) oraz 15 opiekunów faktycznych (w tym 10 kobiet).

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m. in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.

3. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia o tematyce: metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci oraz spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych, wsparcie psychologa, dyżury pracownika socjalnego i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

4. Utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Urszulin, w którym organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach, gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, wyjścia do kina/teatru/na basen, biblioteczka, kącik telewizyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się na stronie www.gops-urszulin.pl

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor