Trening ewakuacyjny

W  dniu 26 września 2019 r. w Zespole Szkół w Urszulinie po raz kolejny przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku na podstawie Rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Celem przeprowadzenia danych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ogólne zasady ewakuacji zostały przeprowadzone w ścisłym podporządkowaniu się zaleceniom Ochotniczej Straży Pożarnej. Nauczyciele w miejscu docelowym ewakuacji sprawdzili obecność uczniów i przekazali informacje do Dyrektora Szkoły. Następnie sprawdzono stan zdrowia uczniów w celu wykluczenia zagrożenia  życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą szkodliwe skutki „pożaru”. Na miejscu ewakuacji nauczyciele i uczniowie przebywali do czasu otrzymania informacji co do powrotu i kontynuowania nauki. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi, który odwołał alarm.

Podsumowując, cała akcja ratownicza przebiegła bardzo sprawnie a wszystkie osoby biorące udział stanęły na wysokości zadania. W ćwiczeniach oprócz Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i uczniów udział brali pracownicy obsługi szkoły i funkcjonariusze z KP PSP we Włodawie oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie. Łącznie ewakuowano: 319 uczniów, 13 nauczycieli, 16 pracowników obsługi.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor