Przegląd inwestycji drogowych

W dniu 4 października 2019 r. odbył się przegląd inwestycji trwających na drogach powiatowych w Gminie Urszulin zorganizowany przez Andrzeja Romańczuka- Starostę Włodawskiego i Wójta Gminy Urszulin Tomasza Antoniuka.

W pierwszym etapie Wójt Gminy Urszulin – Tomasz Antoniuk, Starosta Włodawski – Andrzej Romańczuk a także Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, Radni, Sołtysi, i przedstawiciele wykonawcy odwiedzili teren inwestycji przebudowy drogi powiatowej 1716L Urszulin- Nadrybie. Omówiono najważniejsze zagadnienia oraz problemy, które wystąpiły na etapie realizacji inwestycji.  Inwestycją objęty został obcinek o długości ok 4 km. Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego z funduszy europejskich: „Wygodniej, szybciej, bezpiecznej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Przyznane dofinansowanie stanowi ok 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Następnie odbyła się wizja inwestycji przebudowy drogi powiatowej 1624L Urszulin – Hańsk. Ten odcinek obejmuje wykonanie robót budowlanych takich jak: nawierzchnia, chodniki, ścieżki rowerowe, parking i kanalizacja deszczowa i inne. Inwestycją objęty został obcinek o długości ponad 2,8 km. Podczas wizji mieszkańcy i przedstawiciele gminy zgłosili kilka uwag i postulatów  dotyczących realizacji inwestycji. Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych i Starosta Włodawski zapewnili, że dołożą starań do pozytywnego załatwienia wszystkich konfliktowych spraw. Ta inwestycja została również dofinansowana ze środków zewnętrznych, tym razem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie również w wysokości ok 50% kosztów kwalifikowalnych.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin – ten rok jest szczególny jeśli chodzi o inwestycje w drogi powiatowe na terenie Gminy Urszulin. Na początku roku podjęliśmy decyzję o przyznaniu ponad 2,13 miliona złotych wsparcia Powiatowi Włodawskiemu na te dwie inwestycje. To największe wsparcie, jakie w swojej historii Gmina Urszulin udzieliła innemu samorządowi. Wsparciem objęto przebudowę prawie 7 kilometrów dróg asfaltowych a także budowę ścieżek pieszo rowerowych. O te i inne inwestycje zabiegaliśmy od kilku lat bo to są ważne i potrzebne odcinki drogowe. Cieszy nas, że Starostwo Powiatowe we Włodawie i Zarząd Dróg Powiatowych uzyskało dofinansowanie zewnętrzne i mogło rozpocząć te przedsięwzięcia. Ale czekamy na dalszą aktywność Powiatu i na kolejne inwestycje.
W kolejce czeka droga w Grabniaku, Wereszczynie, Wytycznie a także należy pochylić się na stanem nawierzchni w Łomnicy czy na trasie Urszulin- Stare Załucze.

Kolejnym etapem w programie było podsumowanie dotychczasowych inwestycji przebudowy dróg i przedstawienia kolejnych planów inwestycji drogowych w kolejnych latach w świetlicy OSP w Urszulinie.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor