Dyskusja publiczna dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W listopadzie odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Zespół planistów odpowiedzialny za sporządzenie projektu studium objaśnił kwestie w nim zawarte. Osobom zainteresowanym udzielono szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych działek oraz rozpatrzonych wniosków. Do Urzędu Gminy wpłynęło około 200 wniosków, z czego ponad 2/3 zostało uwzględnione.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor