Ostatnia sesja 2019 r.”

30 grudnia 2019 r. odbyła się  XIV sesja Rady Gminy VIII kadencji. Najważniejszą uchwałą nad jaką debatowali radni, była uchwała dotycząca budżetu na rok 2020 oraz  wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto radni podjęli uchwały m.in. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Urszulin w roku szkolnym 2019/2020.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin – ostatnia sesja 2019 r jest szczególnie ważna ze względu przede wszystkim na przyjęcie budżetu na rok 2020. Przed nami trudny rok, w którym musimy się zmierzyć  z „galopującymi” kosztami energii, zagospodarowania odpadów oraz usług a w szczególności usług budowlanych a wpływają one bezpośrednio na wszystkie nasze gminne instytucje i nasze działania. W zakresie inwestycji to rok kontynuacji inwestycji m.in.: termomodernizacja świetlic, rozbudowa biblioteki i stworzenie Domu Kultury, a przede wszystkim realizacja już zaplanowanych inwestycji drogowych jak i prace przygotowujące nowe przedsięwzięcia.

Po zakończeniu obrad Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Piotr Kamela podziękowali wszystkim obecnym za miniony rok oraz podzielił się ze wszystkimi opłatkiem i złożyli życzenia noworoczne.

EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor