W stronę czystego powietrza

Dobiega końca inwestycja polegająca na poprawie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w obiektach Szkół Podstawowych w miejscowości Wytyczno i Wola Wereszczyńska. W ramach prac prowadzonych przez wykonawcę stare ogrzewanie zostało zastąpione nową instalacją centralnego ogrzewania, zamontowane zostały nowoczesne kotły na paliwo odnawialne (biomasę) oraz grzejniki. Dzięki inwestycji zwiększy się efektywność energetyczna budynków, co przełoży się na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery ale również pozytywnie wpłynie na poprawę warunków użytkowania i obniżenie kosztów utrzymania.

Prace prowadzone są w oparciu o projekt pn.”Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę sierpnia bieżącego roku.

Koszt obu inwestycji to ok. 400 tys. zł, z czego dofinansowanie z RPO pozyskane przez Gminę Urszulin stanowi ok. 270 tys. zł kosztów kwalifikowanych.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin – Naszym zadaniem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów. Cel zostanie osiągnięty dzięki obniżeniu poziomu zużycia energii w sezonie grzewczym, zmniejszeniu zużycia ciepła na ogrzewanie budynków i zminimalizowaniu kosztów ich ogrzewania. Jeszcze w tym roku planujemy termomodernizację pięciu świetlic i rozbudowę kolejnych dwóch obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Wola Wereszczyńska i Wereszczyn.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor