Informacja w sprawie zdalnego nauczania

W związku z wystąpieniem potwierdzonego przypadku koronawirusa w placówce oświatowej, na wniosek dyrektorów Zespołów Szkół w Urszulinie oraz w Woli Wereszczyńskiej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Gminy Urszulin, w dniach od 19 do 30 października 2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej w Zespole Szkół w Urszulinie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wereszczyńskiej.

 

W tym okresie lekcje oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą  odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

I N F O R M A C J A

Dzień 04 czerwca 2021 r. (piątek)
jest w Urzędzie Gminy Urszulin
dniem wolnym od pracy

(dzień wyznaczony za inny dzień świąteczny)

W dniu 04 czerwca 2021 r.
Urząd Gminy Urszulin
będzie nieczynny