Zawiadomienie dla mieszkańców

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zebranie wiejskie dla uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Przymiarki odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 1600 na posesji – Przymiarki 4.

O ile w powyższym terminie nie będzie obecnych co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa (pełnoletnich mieszkańców sołectwa) zebranie wyborcze zostanie przeprowadzone  w II terminie tj. w tym samym dniu co najmniej 15 minut później, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

    

Proszę o obecność.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Urszulin

                                                                                                     /-/ Tomasz Antoniuk

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor