Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urszulin

Miło nam poinformować, że dnia 6 sierpnia 2021 r. Gmina Urszulin podpisała umowę o przyznanie dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urszulin” w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Urszulin. Planowana do przebudowy droga stanowi połączenie drogi gminnej z drogą krajową nr 82.
Zakres projektu dotyczy odcinka drogi o długości 471 mb od włączenia od drogi krajowej nr 82 przez ulice: Modrzewiowa i Nowa w Urszulinie. Prace związane z budową drogi gminnej obejmują: roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni drogi, wykonanie poboczy tłuczniowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę parkingów oraz wykonanie organizacji ruchu.

Kwota dofinansowania : 600 588,00 zł
Całkowita wartość inwestycji : 1 201 178,00 zł