Komunikatu nr 6 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczyńska

W związku z publikacją Komunikatu nr 6 informujemy, że wszystkie wcześniejsze komunikaty/informacje związane jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczyńska przestają obowiązywać.