ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Pobierz

rozporzadzenie porzadkowe Wojewody - zakaz używaniqa wyrobów pirotechnicznych