Zawiadomienie w związku z prowadzonym przez Starostę Powiatu Włodawskiego postępowaniem scaleniowym obejmującym grunty obrębu BABSK , NOWE ZAŁUCZE, WOLA WERESZCZYŃSKA, ZAWADÓWKA

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym przez Starostę Powiatu Włodawskiego postępowaniem scaleniowym obejmującym grunty obrębu BABSK, NOWE ZAŁUCZE, WOLA WERESZCZYŃSKA, ZAWADÓWKA,

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej informuje uczestników scalenia, że w Kancelarii Geodezyjnej w miejscowości BABSK Nr 12 w dniach:

01 – 07.03. 2023 r. uczestnicy scalenia zamieszkali we wsi BABSK

08.03 – 14.03. 2023 r. uczestnicy scalenia zamieszkali we wsi NOWE ZAŁUCZE

15 – 24.03. 2023 r. uczestnicy scalenia zamieszkali we wsi WOLA WERESZCZYŃSKA

27 – 31.03. 2023 r uczestnicy scalenia zamieszkali we wsi ZAWADÓWKA

w godzinach od 900 do 14cc

geodeta – projektant będzie zbierał tzw. „życzenia dotyczące przyszłej lokalizacji gruntów” czyli przyjmował od uczestników scalenia propozycje co do sposobu wydzielenia w opracowywanym projekcie scalenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji oraz zapoznawał z wartością szacunkową gruntów.

Podczas „zbierania życzeń” będzie omawiana przyszła lokalizacja Państwa gruntów. Udział w czynnościach może być osobisty lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Osoby biorące udział w postępowaniu proszone są o dostarczenie posiadanych dokumentów określających własność gruntów położonych w miejscowości objętej scaleniem w celu zweryfikowania poprawności zapisów w ewidencji gruntów i budynków. W celu umożliwienia ustalenia tożsamości przybyłej osoby, osoba ta powinna posiadać dokument tożsamości umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

Dla sprawnej realizacji w/w czynności proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego terminu i godziny spotkania.

Wszelkich informacji udzieli Państwu geodeta projektant scalenia Wojciech Niedzielak pod numerem telefonu 510-375-018, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.