BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowościach wymienionych w decyzji.