Podstawowe informacje

Budynek Urzędu Gminy w Urszulinie

Budynek Urzędu Gminy w Urszulinie

 

22-234 Urszulin
ul. Kwiatowa 35

URZĄD GMINY URSZULIN
Urząd Gminy – NIP 565-13-13-932
Urząd Gminy – Regon 000547750
 
GMINA URSZULIN
Gmina Urszulin – NIP 565-14-43-296
Gmina Urszulin – Regon 110197871

 

Numer konta bankowego
BS Cyców O/Urszulin 61 8191 1026 2001 0000 0332 0002

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
BS Cyców O/Urszulin 05 8191 1026 2002 2000 0332 0077

 

Tel.: 0-82 571-30-24
Fax: 0-82 571-30-01
E-mail sekretariat@urszulin.eu