II Zimowy Turniej Pożarniczy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu włodawskiego

img_0108W dniu 22 lutego 2013r. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Urszulinie zorganizował już po raz drugi Zimowy Turniej Pożarniczy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu włodawskiego. W bieżącej edycji wzięło udział 30 młodych druhów ze szkół podstawowych i 40 druhów z gimnazjum, którzy reprezentowali jednostki OSP w Różance, Woli Uhruskiej, Starym Brusie, Woli Wereszczyńskiej, Wytycznie i Urszulinie. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych oraz dwuzadaniowo. Jedna sekcja drużyny rozgrywała mecze halowej piłki nożnej, druga wykonywała pożarnicze ćwiczenia bojowe. W skład ćwiczenia bojowego wchodziło między innymi dwukrotne rozwiązanie testu z 20 pytaniami z zakresu ochrony p.poż. oraz dwukrotne wykonanie trzech zadań związanych z umundurowaniem strażaków OSP, KDP i MDP, sprzętem gaśniczym i budową różnych linii pożarniczych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. W kategorii szkół podstawowych w halowej piłce nożnej zwyciężyła MDP z Urszulina przed MDP z Woli Wereszczyńskiej i MDP ze Starego Brusa, w kategorii gimnazjum MDP z Woli Uhruskiej przed MDP z Różanki i MDP z Urszulina. Ćwiczenie bojowe rozegrane bez podziału na kategorie wiekowe wygrała MDP z Różanki przed MDP z Woli Uhruskiej i MDP z Urszulina. Najlepszymi strzelcami zostali Konrad Jung (Urszulin – szkoła podstawowa) i Eryk Czerwiński (Wola Uhruska – gimnazjum), natomiast mianem najlepszych bramkarzy turnieju wybrano Michała Dobrzyńskiego (Wytyczno-szkoła podstawowa) i Darię Ostrowską (Urszulin-gimnazjum). Decyzją Komisji Sędziowskiej, której przewodniczył mł.bryg.Wojciech Szlechta (KP PSP we Włodawie), najlepszym zawodnikiem ćwiczenia bojowego wybrano Gabrielę Ostrowską (Urszulin-gimnazjum). Wszystkie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy a każdy z uczestników medal pamiątkowy. W ceremonii wręczenia nagród uczestniczył Wojewoda Lubelski a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Dyrektor Biura  ZOW ZOSP RP w Lublinie druh Tadeusz Szyszko, członek Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego we Włodawie druh Tadeusz Sawicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie druh Stanisław Weremczuk, Komendant Powiatowy PSP we Włodawie druh Paweł Matczuk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Woli Uhruskiej druh Stanisław Zamojski, Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk, Sekretarz Gminy Urszulin Barbara Kupisz oraz Zarząd OG ZOSP RP w Urszulinie oraz licznie zebrana publiczność. W części oficjalnej wręczono również nagrody z rozstrzygniętych eliminacji powiatowych Konkursu Plastycznego o tematyce przeciwpożarowej. Prezes ZOW ZOSP RP w Lublinie uhonorował dotychczasową działalność bojową jednostki OSP w Urszulinie darując zestaw do gaszenia pożarów lasów (hełm, ubranie specjalne, radiotelefon, kominiarka, buty specjalne i tłumica). Jak zapowiedzieli organizatorzy, turniej w okresie zimowych ferii będzie kontynuowany w przyszłym roku, tematem przewodnim będzie ratownictwo techniczne, odznaczenia i emblematy OSP.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor